Ai sẽ làm chủ tịch PVN?

PVN là mảnh đất mầu mỡ nhất mà uỷ viên bộ chính trị nào cũng muốn người của mình nắm phần trong đó. Những năm trước PVN nộp về ngân sách hàng trăm ngàn tỉ, có lúc chiếm đến 1/4 ngân sách quốc gia. Chính vì thế việc Nguyễn Phú Trọng tấn công vào Đinh […]

Bài Ai sẽ làm chủ tịch PVN? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Comments

comments