Ba Lan hạ lương hưu hàng nghìn công an cộng sản

Năm 2017 luật chống hệ thống mật vụ cộng sản của Ba Lan bắt đầu có hiệu lực, trừng phạt bằng tiền hàng nghìn công an chế độ cũ.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Comments

comments