Bộ giao thông lần đầu tiên đánh giá tính khả thi của dự án di dời sân bay Tùng Sơn

Việc sân bay Tùng Sơn di dời đến sân bay quốc tế Đào Viên đã được thảo luận nhiều lần, người tán thành và người phản đối không ai chịu nhượng bộ. Vừa qua, Bộ giao thông lần đầu tiên chỉ thị công ty sân bay Đào Viên hợp tác với Cục hàng không dân dụng, cùng đánh giá tính khả thi việc sân bày Tùng Sơn di dời đến sân bay quốc tế Đào Viên, dự tính cuối năm nay phải hoàn tất báo cáo.
 
Giới ngoài hy vọng di dời sân bay Tùng Sơn để có thể tận dụng không gian tốt hơn, giải quyết vấn đề tiếng ồn và môi trường do sân bay gây nên. Năm 2015, sau khi hãng hàng không TransAsia xảy ra tai nạn hàng không ở Nam Cảng, thành phố Đài Bắc, có rất nhiều người cho rằng, sân bay nằm ở trung tâm thành phố rất nguy hiểm, cuối năm ngoái, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết đề xuất năm 2020, sân bay Tùng Sơn phải di dời chỗ khác.Trước đó, Bộ giao thông đều hồi ứng rằng, việc này bất khả thi, trừ phi năm 2030, sân bay quốc tế Đào Viên có đường băng thứ 3 mới suy nghĩ đến việc di dời sân bay Tùng Sơn.
 
Nhưng, vì tiếng nói yêu cầu di dời sân bay Tùng Sơn ngày một lớn, Bộ giao thông hy vọng đường băng thứ 3 của sân bay Đào Viên có thể được hoàn thành sớm hơn dự tính, tức là năm 2025 có thể hoàn tất, hơn nữa, tuyến xe điện metro sân bay Đào Viên sắp được thông xe, cho nên lần đầu tiên, Bộ giao thông đánh giá dự án di dời sân bay Tùng Sơn đến sân bay quốc tế Đào Viên. Bộ giao thông biểu thị, bảng đánh giá này chỉ thăm dò về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như, sân bay Đào Viên muốn định vị là sân bay quốc tế hay là sân bay nội địa và quốc tế, nếu sân bay Tùng Sơn di dời đến sân bay quốc tế Đào Viên, trong tương lai, sự tăng trưởng của sân bay quốc tế Đào Viên có bị ảnh hưởng hay không.
 
Lệ Phương

(Visited 15 times, 1 visits today)

Comments

comments