Bộ Tư pháp Mỹ nói lệnh cấm đi lại của Trump 'đúng luật'

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ lệnh cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa phúc thẩm khôi phục nó vì lợi ích an ninh quốc gia.

(Visited 11 times, 1 visits today)

Comments

comments