Chủ nghĩa Mác-Lê trong nền giáo dục VN

Mấy chục năm qua, nền giáo dục Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản tụt hậu liên tục , không sánh vai được với năm châu.
Trong nhà trương từ bậc trung học đến đai học và cao học, thậm chí cả học viện Phật giáo đều bắt buộc phải dạy môn triết học chủ nghĩa Mác – Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments

comments