Để chống ô nhiễm không khí Đài Loan 2 năm sau cho giảm gần 20% nồng độ PM 2.5

Ngày 13/4 ngay sau cuộc họp Viện Hành chính, Thủ tướng Lâm Toàn đích thân chủ trì buổi họp báo, để nói rõ “Chiến lược phòng chống ô nhiễm không khí” của chính phủ đưa ra.
 
Ông Lâm Toàn cho biết, sau khi lên nhậm chức thủ trướng, trong báo cáo thực thi chính sách đã có đề cập việc cải thiện chất lượng không khí cho khu vực miền Trung và miền Nam Đài Loan, cuối năm ngoái cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan xem xét lại chiến lược quản lý đã có, vào tháng 3 Sở Bảo vệ môi trường đề xuất biện pháp hành động cụ thể, đồng thời trình gửi Viện Lập pháp thông qua đề án.
 
Ông Lâm Toàn cho biết, trong “Chiến lược phòng chống ô nhiễm không khí” sẽ bắt đầu từ 14 khía cạnh để thực hiện công việc cải thiện các nguồn ô nhiễm cố định, di chuyển các chất ô nhiễm có nguồn gốc từ ngoài lãnh thổ và các vùng khác, hy vọng vào cuối năm 2019, có thể hướng tới mục tiêu giảm nồng độ PM 2.5 xuống 18,2%, cải thiện tình trạng mùa đông có cảnh báo màu đỏ lên tỷ lệ 47%.
 
Thủ tướng Lâm Toàn cho biết: “Hy vọng bằng sự nỗ lực trong 2 năm sau này, chúng tôi đặt mục tiêu nồng độ PM 2.5 xuống còn 18,2%, nếu tính bằng con số tuyệt đối sẽ đưa mỗi m3 là 22 mcg (microgram) xuống 18 mcg, hy vọng mức báo động màu đỏ vào mùa đông được giảm mạnh xuống còn 47%.”
 
Ông Lâm Toàn cũng cho biết, Quỹ tài trợ của Sở Bảo vệ môi trường sẽ đầu tư 36,5 tỷ Đài tệ để nâng cao hiệu suất phát điện, giảm thiểu sự phát thải ô nhiễm từ các lò nấu, tuyên truyền việc giảm thiểu đốt tiền giấy, vàng mã, ấn định tiêu chuẩn quốc gia dành cho ngành ăn uống để đặt thiết bị xử lý dầu khói, giảm xuống 90% diện tích thiêu đốt ngoài trời của hai vụ lúa mùa, tăng cường thiết bị phòng chống ô nhiễm không khí và quản lý nghiêm ngặt đối với các công trường xây dựng cùng với bãi chất chứa chất ô nhiễm.
 
Ngoài ra, Công ty Điện lực Đài Loan sẽ đầu tư kinh phí bằng 10 tỷ Đài tệ, trợ cấp doanh nghiệp sử dụng loại lò nấu bằng khí ga thiên nhiên, tăng cường quản lý tiêu chuẩn phát thải khí ô nhiễm của ngành điện lực, các tổ máy phát điện cũ…dự kiến các tổ chức dân sự đầu tư kinh phí hơn 160 tỷ Đài tệ, phối hợp với chính phủ để cố định cải thiện và di chuyển các nguồn ô nhiễm môi trường.       
                                                          Minh Hà
(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments

comments