Đề cập đến sự kiện 228, cựu tổng thống Mã Anh Cửu : Không nên trở thành cuộc đấu tranh dân tộc

Ngày 27/2, cựu tổng thống Mã Anh Cửu đến công viên tưởng niệm 228 và Nhà tưởng niệm quốc gia 228 để tưởng niệm giai đoạn lịch sử này, lúc thăm viếng Nhà tưởng niệm quốc gia 228, cựu tổng thống Mã Anh Cửu đã bày tỏ lòng quan tâm đến với gia quyến của nạn nhân 228 cũng đang có mặt tại đây.
 
Mã Anh Cửu cho biết, lúc ông ra đời, sự kiện 228 chưa xảy ra, nhưng lúc ông làm việc tại các bộ môn chính phủ, ông thường có tương tác với các học giả và người nhà của nạn nhân 228, vì có sự tương tác này cho nên ông cho rằng, đối mặt với lịch sử là phải xét theo sự việc và phải phân biệt phải trái, nhưng đối mặt với gia quyến thì phải biết đồng cảm .
 
Mã Anh Cửu nói : Đối với gia quyến, chúng tôi đã nhận lỗi, xin lỗi, bồi thường, dựng bia mộ, chính thức quy định thành ngày lễ của quốc gia v.v…, có thể nói rằng, những việc nên làm chúng tôi đều đã cố gắng hết sức mình để làm rồi, còn đối với việc khôi phục sự thật, chúng tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều, dĩ nhiên nếu có thêm tư liệu mới thì phải tiếp tục tìm kiếm, việc này không nên phân chia đảng phái.
 
Mã Anh Cửu cũng cho biết, nhìn từ khía cạnh lịch sử, sự kiện 228 không phải là cuộc xung đột dân tộc. Hồi ấy, Trung Quốc khăng khăng chỉ trí Trần Nghi, vì vậy lúc đó không có ai nói là cuộc tranh đấu dân tộc, bây giờ cũng không nên như vậy. Ông cho rằng, xử lý sự kiện 228 là phải xét theo sự việc và cần phải quan tâm dài hạn đối với gia quyến của nạn nhân 228.
 
Lệ Phương
 

(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments

comments