Đồng Tâm: Hội Nghị chống tham nhũng và 2 Thông Điệp

Chiều chủ nhật 27/8/2017 vừa qua, người dân Đồng Tâm đã họp Hội nghị bài trừ tham nhũng, mà họ gọi là “Hội nghị Công dân” để biểu thị tinh thần quyết tâm, đồng lòng nhất trí  chống bọn tham nhũng, diệt giặc nội xâm, bảo vệ đất đai và cuộc sống yên bình, cho […]

Bài Đồng Tâm: Hội Nghị chống tham nhũng và 2 Thông Điệp đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 44 times, 1 visits today)

Comments

comments