Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia rời chức

Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mike Rogers vừa loan báo kế hoạch về hưu trong mùa xuân năm nay và cho biết hy vọng người kế nhiệm sẽ được đề cử và chuẩn thuận bởi Thượng viện trong tháng này.
(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments

comments