Hà Nội giải trình về phát ngôn ‘vỡ đê có kế hoạch’: Vấn đề quan trí?

Một nhà bình luận, quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói câu chuyện ‘vỡ đê có kế hoạch’ làm nổi bật vấn đề ‘quan trí’ và sự bất nhất trong bộ máy chính quyền Việt Nam
(Visited 12 times, 1 visits today)

Comments

comments