Hoa Kỳ cam kết giúp ngành y tế Việt Nam

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ về Con người của Mỹ-ông Tom Price, tuyên bố Mỹ luôn là đối tác mạnh mẽ và nhiệt tình hợp tác trong khu vực và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam như các nền kinh tế thành viên APEC.

Lời tuyên bố này được nêu lên tại Hội nghị cấp cao về Y tế và Kinh tế lần thứ bảy của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), diễn ra trong hai ngày, 23 và 24 tháng 8, ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Y Tế Việt Nam cùng với Bộ Y tế và Dịch vụ về Con người của Mỹ  vào ngày 23 tháng 8 cắt băng khánh thành Trung tâm đáp ứng nhu cầu y tế cộng đồng khẩn cấp (EOC) Khu vực phía Nam, đặt tại Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm EOC cũng là nơi tiếp tục nghiên cứu các dịch bệnh, theo dõi dữ liệu giám sát và tăng cường các biện pháp hợp tác y tế cộng đồng…

Tại buổi khánh thành Trung tâm EOC, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ về Con người của Mỹ-ông Tom Price nói rằng ông rất phấn khởi trong việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam có một Trung tâm EOC mới. Trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các dịch bệnh bùng phát ở khu vực phía Nam của Việt Nam và sự hợp tác này sẽ củng cố thêm mối bang giao Mỹ-Việt và góp phần tăng cường an ninh y tế toàn cầu.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Comments

comments