Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, SaNT.a Ana, CA 92799
Phone: (714)539-3545, (714)590-8534, (714)371-7967, (714)530-3853, (714)721-0758
Email: Thuongphebinh_vnch@yahoo.com; hanhnhonnguyen@yahoo.com;
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH

Ðau buồn tưởng niệm ngày Quốc Hận
Thương tiếc bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 17 tháng 4, 2017)

Thiết Nguyễn, Honolulu, HI $20
Hiền Minh Lưu & Châu Diễm Lưu, Ontario, CAN $500
Tan K. Phạm (Dian), San Diego, CSan Diego, CA $500
Ðon Cao, Wealthy Investments Inc., Pearland, TX $500
Phu D. Nguyễn, Gilbert, AZ $300
Thuyết N. Nguyễn, Orlando, FL $200
Neaf T. & Thuy Nguyễn, Anaheim, CA $200
Hop B. & Thanh Trần, Oklahoma City, OK $100
Thinh Phan, Fort Worth, TX $100
Sơn Lê, Orange, CA $100
Tiem V. & Phong Nguyễn, Bloomington, MN $100
Melina Nguyễn, Sacramento, CA $50
Hoàng Ðàm, Salt Lake City, UT $50
Nguyễn Thị Ngọc Hội, c/o Nguyễn Văn Luan, Reseda, CA $50
Vinh Văn Trần, Westminster, CA $30
Minh Trương, Orange Park, FL $20
Bà Hùng (vợ H.O.) c/o Tương Nguyễn, Hayward, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Nguyễn Minh T. Tam & Mai Thanh, Portland, OR $200
Hà Hiếu (c/o Bà Hà Văn Viết), N. Charleston, SC $200
Nguyễn Mai, $200
Người Lính Phi Ðoàn Hắc Long 819, $200
Phan Khiết, $200
Trương Phước(cho 2 lần), $200
Dương Ðức Cường, $200
Châu Thái, $200
Nguyễn Peter, $150
Nguyễn Trường, $150
Nguyễn Trương (?), $150
Nguyễn Nam, $150
Nguyễn Hữu lợi, $150
Ðoàn Văn Tuấn, $150
Ngô Quang Huy, $150
ÔB. Nguyễn Thái Ðàm, $150
Trần Linh, $150
Ðoàn Văn Tuấn, $150
Vũ Thịnh, $100
Huỳnh Oanh, $100
Phạm Thiện & Lê John, Seattle, WA $100
Lê Bình, Lynnwood, WA $100
Hồ Ðường, $100
Võ Linh $100
Nguyễn Hưng, FL$100
Lan Kable, $100
Doan Ngo, Portland, OR $100
Lưu Loan, $100
ÔB. Võ Bill, $100
Mai Văn Thuần, Centreville, VA $100
Võ Linh $100
Lê Vân, $100
Trần Hoàng, $100
Patten Tuyet P., Rosemead, CA $100
Trương Phước (cho 2 lần ), $100
Phạm Hiền, $100
Nguyễn An Vinh, La Crescenta, CA $100
Huynh Phan, $100
Nguyễn Quang, $100
Mai Ðat, Fresno, CA $100
Nguyễn Vương, $100
Nguyễn Manh, $100
Lê Thong, $100
Phan Mạnh Ðức, Ft. Worth, TX $100
Bui xuan Thọ, Baltimore, MD $100
Ðặng Ðình Tùng, $100
Trần Liên Quang, $100
Trần Ðình Kính, $100
Nguyễn Phước, $100
Vũ Ðăng Khoa, $100
Nguyễn Thanh Trần, Greensboro, NC $100
Bùi Xuân Thọ, $100
Hoàng Kim Toán, $100
Nguyễn Hiếu, Aiken, SC $100
Võ Ðình Huê, $100
Bà Tạ Ðàm, Arlington, TX $100
Nguyễn Pham Xuân, $100
Lê Văn, $100
Nguyễn Văn Thach, $100
Hồng Bảo Toàn, Canada $100
Lê Tâm, $100 (còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Ðặng Thị Thơm, Saigon, Quả phụ Cố TS Mai Văn Lợi SQ:36/155.229. Tử trận 13/06/70
Lê Thị Vân, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Ðoi SQ:???. Tử trận 06/02/67
Trương Thị Hoa, Vùng Tàu, Quả phụ Cố CSQG Nguyễn Văn Ðại SQ:???. Tử trận 05/03/75
Nguyễn Thị Binh, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS Nguyễn Nợ SQ:53/406.374. Tử trận 17/06/70
Nguyễn Thị Ba, Long An Quả phụ Cố NQ Dương Văn Xướng SQ:345.062. Tử trận 27/01/73
Trịnh Thị Tuyết Nga, Phú Yên, Quả phụ Cố B2 Phạm Nhơn Quy SQ:222.613. Tử trận 28/08/67
Hà Thị Y, Saigon, Tổ phụ Cố QN Dương Tỷ SQ: ??? Mất tích 30/04/75
Lê Thị Hồng, Quảng Trị, Quả phụ Cố Tổ Trưởng XDNT Trần Văn Nhỏ. Tử trận 19/02/72
Lê Thị Phi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Sói SQ:52/111.506. Tử trận 08/12/67

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Quang Dũng (Thành), Ðà Nẵng, SQ:75/211594/BI/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hồ Văn Lân (Cường), Quảng Nam, SQ:181203/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Sanh, Quảng Nam, SQ:70/210555/CU/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Tập, Quảng Nam, SQ:61/208234/HS Cụt chân phải.
Nguyễn Xuân Hoàng, Quảng Nam, SQ:117358/NQ. Mù mắt trái.
Trương Tấn Vinh, Quảng Nam, SQ:65/200103/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Quý, Quảng Ngãi, SQ:DB: 362700/XDNT Cụt 1/3 chân trái.
Kiều Mưa, Quảng Nam, SQ:170045/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phan Gia Anh, Ðà Nẵng, SQ:75/211532 Mù mắt phải.
Lê Anh, Quảng Ngãi, SQ:58/216665/TS/ CLQ. MDVV 45%.
Ðoàn Khương, Quảng Ngãi, SQ:193220/NQ. Mù mắt phải.
Phạm Tiến Khê, Quảng Ngãi, SQ:62/100035/B2 /CLQ. Cụt 1/2 chân trái.
Trần Ngọc Hùng, Quảng Nam, SQ:48/266413/TSI/ÐPQ. MDVV 3%.
Huỳnh Quá, Quảng Ngãi, SQ:76/211836/CLQ. Cụt 1/3 chân trái, gãy chân phải.
Nguyễn Ðích, Quảng Ngãi, SQ:30/550539/B2/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Sơn, Ðà Nẵng, SQ:72/600221/BTL/KQ Bị thương ở sọ não.
Lương Ngọc, Quảng Nam, SQ:33/299000/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ngô Huốn, Quảng Nam, SQ:55/697189/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Võ Văn Ðính, Quảng Nam, SQ:179545/NQ. Hư mắt phải.
Nguyễn Văn Bé, Quảng Nam, SQ:211340/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Bùi Viết Hải, Quảng Nam, SQ:135156/NQ. Cụt 1/2 chân phải.
Nguyễn Văn Ðược, Quảng Nam, SQ:33/204460/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Sâm, Quảng Ngãi, SQ:65/208903/CLQ. Cụt chân trái. Gãy bàn tay phải.
Bùi Nhiên Giả, Quảng Ngãi, SQ:123535/NQ. Cụt chân phải.
Võ Hùng Dũng, Quảng Nam, SQ:51/402185/ÐPQ. Cụt bàn chân phải.
Trần Huỳnh, Quảng Ngãi, SQ:40/568925/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Sinh (Sơn), Quảng Ngãi, SQ:76/200400/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Nguyên, Quảng Ngãi, SQ:188574/NQ. Cụt chân trái.
Võ Ngạnh, Quảng Ngãi, SQ:62/211230/B1/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Tấn Sang, Quảng Ngãi, SQ:69/208152/TrU/CLQ. Bị thương ở bụng.
Cao Thanh Thủy, Quảng Nam, SQ:50/523407/B1/ÐPQ. Mù mắt phải.
Ðặng Ngọc Hà, Quảng Ngãi, SQ:70/215090/B1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Ngô Thanh Tùng, Quảng Ngãi, SQ:56/806722/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Công, Quảng Ngãi, SQ:43/609891/B1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Huỳnh Thoảng, Quảng Nam, SQ:59/203026/CB. MDVV 30%.
Phạm Hội, Quảng Ngãi, SQ:187811/NQ. Cụt chân trái.
Lê Tấn Phước, Quảng Ngãi, SQ:73/208442/BÐQ Cụt cổ chân trái.
Nguyễn Hy, Quảng Nam, SQ:44/370956/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trịnh Lạc, Quảng Ngãi, SQ:138954/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Hữu Như, Quảng Nam, SQ:49/371984/HS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Chín, Quảng Nam, SQ:45/593301/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Bùi Hoành, Quang Nam, SQ:113081/NQ. Cụt chân trái. Mù mắt trái.
Phạm Thành, Quảng Nam, SQ:68/200505/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Lê Ðình Bê (Minh), Quảng Nam, SQ:55/C06204/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hạnh, Quảng Ngãi, SQ:47/203024/CLQ. Cụt chân trái, liệt chân phải.
Võ Hồng Hạnh, Quảng Ngãi, SQ:72/105593/B1/ND. Gẫy vai phải.
Nguyễn Tùng, Quảng Ngãi, SQ:60/214946/B1/CLQ. Mờ 2 mắt.
Lê Văn Hiếu, Ðồng Nai, SQ:75/150274/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Ðặng Văn Minh, Saigon, SQ:71/147739/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðào Quang Minh, Saigon, SQ:70/111844/HS/CLQ. Liệt tay phải.
Ðào Văn Ba, Saigon, SQ:70/119033/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðinh Văn Vui, Saigon, SQ:72/142159/HS/BÐQ. Mù mắt phải.
Ðỗ Hiệp Phước, Saigon, SQ:68/127965/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Ðỗ Văn Năm, Saigon, SQ:63/125933/TS/CLQ. Gẫy tay trái. Bị thương ở chân phải.
Hồ Văn Thọ, Saigon, SQ:73/136356/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Tấn Vị, Ðồng Nai, SQ:69/125453/TU/TQLC. Mù mắt phải.
Lê Ðức Chánh, Saigon. XDNT. Bị thương ở đầu.
Lê Sự, Saigon, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Thanh Dương, Saigon, SQ:72/151994/TU/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Thành Trọng, Ðồng Nai, SQ:75/111438/HS/TQLC. Mù mắt phải.
Lê Văn Cầu, Ðồng Nai, SQ:64/205695/TS1/CLQ. Gẫy chân phải.
Lê Văn Khải, Saigon, SQ:300067/ÐU/CLQ. Gẫy chân trái.
Lê Văn Lầu, Saigon, SQ:75/148021/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Lê Văn Ngon, Ðồng Tháp, SQ:66/503xxx/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Lý Thành Nguyên, Kiên Giang, SQ:57/118477/TS/CLQ. Gẫy tay trái.
Mai Bảo, Saigon, SQ:76/116376/B2/BKND. Gẫy chân trái.
Nguyễn Huệ, Saigon, SQ:51/202063/TS1/BÐQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Mai, Saigon SQ:62/700034/HQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Quang Giai, Saigon, SQ:41/090755/TrU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quang Trung, Saigon, SQ:58/107481/HS1/CLQ. MDVV 40%.
Nguyễn V. Phương, Saigon, SQ:73/701130/TThủ/HQ. Gẫy đùi trái.
Nguyễn Văn Ảnh, Saigon, SQ:70/145754/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bê, Saigon, SQ:69/146165/HS/TQLC. Mờ mắt phải. (còn tiếp)

The post Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH appeared first on Nguoi Viet Daily News.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Comments

comments