IS buông súng, chính phủ Syria giải phóng hoàn toàn Damascus sau 7 năm

Quân đội Syria tấn công trại Yarmouk. Ảnh: AFP.
Quân đội Syria tấn công trại Yarmouk. Ảnh: AFP.
(Visited 7 times, 1 visits today)

Comments

comments