Kiện Formosa: Người dân đã thức tỉnh về quyền dân sự của mình!

Bạn đang xem bài Kiện Formosa: Người dân đã thức tỉnh về quyền dân sự của mình! có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Vụ kiện Formosa báo hiệu người dân đã thức tỉnh về quyền dân sự của mình!

Luật sự Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Bạn đang xem bài Kiện Formosa: Người dân đã thức tỉnh về quyền dân sự của mình! đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Comments

comments