Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về quyết định của Giáo sư Tương Lai

Cụ hoàn toàn đồng tình với quyết định của GS Tương Lai, đặc biệt là nội hàm của câu “Tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng đang thao túng…”!

Bài Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về quyết định của Giáo sư Tương Lai đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Comments

comments