Lũ chồng lũ, miền Trung tan tác

Chưa bao giờ người nông dân miền Trung phải bàng hoàng vì liên tục chịu những trận lụt khủng khiếp như năm nay mặc dù thời tiết cũng không có gì là quá đặc biệt so với năm 1964. Trong khi đó, năm 1964 ở Quảng Nam bị lở núi Cà Tang, chỉ bị đúng một trận lụt lớn nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 34 times, 1 visits today)

Comments

comments