Một quy định đen tối thâu tóm quyền lực

Ngày 4/8/2017 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng, TBT/CSVN đã ký ban hành Quy định số 90-QĐ/TW. Nội dung quy định này nêu lên những tiêu chuẩn lựa chọn các chức danh Tứ trụ triều đình – Các tiêu chí đánh giá cán bộ. Trong dư luận xã hội đang có những đánh giá khác […]

Bài Một quy định đen tối thâu tóm quyền lực đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 30 times, 1 visits today)

Comments

comments