Muốn có sự thay đổi lớn cho đất nước thì 90 triệu con dân Việt Nam phải đấu tranh

Muốn có sự thay đổi lớn cho đất nước  thì 90 triệu con dân Việt Nam phải đấu tranh

Muốn có sự thay đổi lớn thì chính bạn, chính anh, chính chị và chính tất cả 90 triệu con dân Việt Nam phải đấu tranh chứ không phải một nhóm người nhỏ lẻ.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Comments

comments