Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam

Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam

Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 10 năm 2017

Một liên minh nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đang hiệp lực kêu gọi NGƯNG NGAY ĐÀN ÁP tại Việt Nam.

Việt Nam đang phải đối diện với một cuộc đàn áp chính trị rộng lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến nay, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ hay lưu đày ít nhất 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa.

Xin bạn xem tiếp bài Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Comments

comments