Ông Lâm Toàn: xử lý nghiêm vụ chống cải cách lương hưu làm vạ lây tới nhà lập pháp và thị trưởng huyện trưởng

Nhằm về vụ xung đột chống lại việc thẩm tra dự luật cải cách lương hưu xảy ra ngày 19/4 tại Viện Lập pháp, ngày 20/4 tại cuộc họp Viện Hành chính, Thủ tướng Lâm Toàn cho biết, tiến hành công việc cải cách lương hưu là hy vọng chế độ lương hưu được thực hiện bền vững, hợp lý hóa gánh nặng chịu đựng cho các thế hệ, vì việc cải cách này liên quan tới quyền lợi của nhiều người, cho nên, sẽ khó tránh được hành động phản đối của người dân; ông Lâm Toàn cho biết, trong xã hội dân chủ cần dành ra không gian và cơ hội để bày tỏ ý kiến chống đối việc cải cách lương hưu, nhưng sự bày tỏ ý kiến này không thể để vượt qua thể chế quốc gia và ranh giới chấp hành pháp lý.
 
Nhằm về ngày 19/4 có một bộ phận nhà lập pháp và thị trưởng, huyện trưởng không thể thuận lợi bước vào Viện Lập pháp, thậm chí bị đám đông quần chúng biểu tình tấn công, ông Lâm Toàn đã động viên tinh thần trước sự vất vả của nhân viên cảnh sát, đồng thời khiển trách bạo lực, yêu cầu chính phủ tích cực xử lý nghiêm vụ việc.
 
Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng chuyển lại lời nói của Thủ tường cho biết: “Đồng thời chúng tôi cũng cho rằng hành vi kháng nghị đấu tranh bằng bạo lực có liên quan, đặc biệt là gây cản trở sự ra vào của các nhà lập pháp, cũng như thể hiện hành vi đối xử bạo lực với thị trưởng, thủ trưởng của các huyện thị để tiến vào hội trường, ngoài việc bày tỏ sự khiến trách ra, chính phủ cũng yêu cầu Sở Cảnh chính nhanh chóng dựa theo tư liệu tại hiện trường để sưu tầm chứng cứ, tích cực xử lý nghiêm vụ xung đột.”
 
Thủ tướng Lâm Toàn cho biết, trong hành động đấu tranh phản đối việc cải cách lương hưu thể hiện bằng hành vi bạo lực để đối xử với các dân biểu và giới chức tham gia vào cuộc thẩm tra, làm ảnh hưởng tới hoạt động vận hành chính trị dân chủ của quốc gia, trong tương lai nhất thiết tìm ra giải pháp tốt hơn, giúp người chấp hành pháp luật có ranh giới nhất định để giải quyết vấn đề.
                                                      Minh Hà 
(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments

comments