Ông Trần Thời Trung : để Đài Loan gặp trở ngại trong WHA làm tổn hại đến quyền sức khỏe của người dân

Đài Loan muốn tham gia Hội nghị của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) đã gặp phải nhiều cản trở, về việc Văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc chỉ ra rằng, “Vấn đề sức khỏe của dân chúng Đài Loan cùng với việc tham dự Hội nghị Tổ chức Y tế thế giới là hai chuyện khác nhau”, ngày 11/5 Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung cho biết, cho dù vào những ngày bình thường Đài Loan muốn tham dự các hội nghị mang tính kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới cũng thường gặp trở ngại; không được tham dự vào hội nghị, một khi xảy ra bệnh dịch nghiêm trọng, ắt sẽ không cách nào để lấy được thông tin tức thời, như vậy sẽ mang lại sự tổn hại đến quyền sức khỏe của người Đài Loan.
 
Trước sự ngăn cản gây trở ngại của Trung Quốc, khiến Đài Loan năm nay không được phép dự Hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới, vừa qua Văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, Đài Loan tham gia vào các hoạt động chuyên nghiệp của Tổ chức Y tế thế giới, từ trước tới nay muốn lấy được những tư liệu liên quan về phòng chống dịch bệnh đều thuận lợi và có hiệu quả, cho dù xảy ra sự kiện y tế công cộng một cách đột xuất, cũng có thể ứng phó kịp thời, vấn đề sức khỏe của người Đài Loan cùng với việc tham dự hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới hoàn toàn là hai sự việc riêng.
 
Trước lời nói của Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ngày 11/5 Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thời Trung bác lại rằng: “Bệnh dịch sẽ không bao giờ chờ đợi con người, vì lý do gì mà chúng tôi thấy căng thẳng vì việc này, bởi vì một khi thế giới xảy ra dịch cúm nghiêm trọng, nếu xuất hiện lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh, thì vào thời gian này là giai đoạn thật khẩn cấp, để chậm trễ tới một phút, tới một giờ đồng hồ, cho tới một ngày, sẽ tạo nên một vết thương sau này bị lan rộng ra, do đó chúng tôi cần có sự tiếp xúc trực tiếp cùng với thông tin cấp nhật, để tránh cho vết thương này bị lan rộng, có thực hiện được việc này thì như thế sẽ giúp chúng tôi mới có thể đối mặt trước tình trạng tổn hại của mọi bệnh dịch khó lường.”
 
Mặt khác, nhằm về việc Đài Loan muốn dự Hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới bị ngăn cản, đến nay vẫn chưa nhận được thư mời, ngày 11/5 Thủ tướng Lâm Toàn kêu gọi Trung Quốc không nên đưa việc giữ gìn bảo vệ sức khỏe để gắn liền với chính trị, cũng không nên coi thường đến tình cảm và tôn nghiêm của nhân dân Đài Loan, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tác động qua lại tốt đẹp giữa hai bờ eo biển không dễ gì mà có được, và đem lại sự tổn hại nặng nề khó được hàn gắn.
 
                                                       Minh Hà
(Visited 16 times, 1 visits today)

Comments

comments