Ông Trump nhắm cắt giảm ‘welfare’

Sau chiến thắng về việc thông qua luật cải tổ thuế lớn nhất trong nhiều thập niên, Tổng thống Donald Trump giờ đây muốn xoay qua siết chặt các chương trình trợ cấp an sinh xã hội dù các đảng viên phe Cộng hòa không muốn đụng tới vấn đề nhạy cảm này trong năm bầu cử quốc hội.
(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments

comments