Orange County có 29 trường được vinh danh ‘Gold Ribbon’ của California

SACRAMENTO, Califormia (NV) – Bộ Giáo Dục Califormia hôm Thứ Ba vừa công bố danh sách 275 trường học khắp tiểu bang được vinh danh “Gold Ribbon” trong đó có 29 trường ở Orange County và vùng Little Saigon.

“Những trường học tuyệt vời này đang dẫn đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn học tập rất mới và cho các trường khác thấy họ giúp học sinh thành công như thế nào, trên con đường vào đại học và chọn nghề trong thế kỷ 21,” Bộ Trưởng Tom Torlakson được trích lời nói trong thông cáo báo chí. “Tôi sẽ đi đến một số nơi trong tiểu bang để vinh danh các trường này, và giúp chia sẻ các chương trình, phương pháp, và kỹ thuật trong việc giáo dục hiệu quả.”

Tại vùng Little Saigon, các trường được danh hiệu “Gold Ribbon” gồm có trung học Westminster thuộc Học Khu Huntington Beach; Alamitos Intermediate, Dr. Walter C. Ralston Intermediate, và Hilton D. Bell Intermediate thuộc Học Khu Garden Grove; Helen Stacey Middle School, Johnson Middle School, và Warner Middle School thuộc Học Khu Westminster.

Giải thưởng “California Gold Ribbon Schools Award” được lập ra để vinh danh các trường học, thay thế cho giải thưởng “California Distinguished Schools Program,” hiện đang bị gián đoạn trong khi tiểu bang đánh giá lại chương trình này.

Năm nay, có 477 trường nộp đơn xin giải thưởng.

Các trường nộp đơn dựa trên chương trình kiểu mẫu hoặc thực tế của trường đó.

Giải thưởng “California Gold Ribbon Awards” được trao cho các trường học áp dụng các nội dung học tập và các tiêu chuẩn thực hành, được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang chấp nhận. Các tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn dạy Anh Ngữ, Nghệ Thuật, và Toán, cùng các tiêu chuẩn khác. (Đ.D.)

The post Orange County có 29 trường được vinh danh ‘Gold Ribbon’ của California appeared first on Nguoi Viet Daily News.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Comments

comments