PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Các dân cử và cộng đồng họp mặt cuối năm tại San Jose

Ngày 17/12/2016 tại San Jose đã diễn ra một buổi họp mặt cuối năm do Nghị viện Nguyễn Tâm phối hợp với Ban Đại Diện Công Đồng và Liên Đoàn Cử Tri với mục đích gặp gỡ một số viên chức dân cử các cấp tại trung tâm Công Đồng Việt Mỹ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Comments

comments