PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Buổi hội luận của đảng Việt Tân tại Boston

Buổi hội luận những sá»± kiện quan trọng trong năm 2016 và tầm ảnh hưởng cÅ©ng nhÆ° những biến động liên quan đến tình hình Việt nam do Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) có cÆ¡ sở tại Boston, Massachusetts tổ chức tại hội trường St. Gregory. Chúng tôi nhận thấy có khoảng 160 đồng hÆ°Æ¡ng cùng với hầu hết đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts đến tham dá»± trong buổi hội luận hôm nay. Đặc biệt có sá»± hiện diện của ông chủ tịch đảng Việt Tân – ông Đỗ Hoàng Điềm, và ông cÅ©ng là người diễn giả chính trong buổi hội luận này.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Comments

comments