PVEP chuyển nhượng quyền lợi lô ngoài khơi cho Murphy Oil

Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí- PVEP thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ký thỏa thuận chuyển nhượng 5% quyền lợi lô 15-1/05 tại vùng trũng Cửu Long cho hãng Murphy Oil, Hoa Kỳ.

Reuters loan tin này ngày 19 tháng 3 dẫn thông cáo của PVEP. Theo Reuters, với sự chấp thuận của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, sau thời gian đàm phán, trao đổi, PVEP và một chi nhánh của Murphy là Murphy Cuu Long Bac Oil Co. LTD thống nhất với nội dung Thỏa Thuận chuyển nhượng 5% quyền lợi tham gia và quyền điều hành của PVEP tại Hợp Đồng Phân Chia Sản Phẩm Dầu Khí lô 15-1/05 bể Cửu Long, Việt Nam cho Murphy Oil.

Hợp đồng Phân chia sản phẩm lô 15-1/05 được ký vào tháng tư năm 2007 giữa Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam và tổ hợp nhà thầu gồm Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí và SK Corporation.

Thông báo của PVEP không cho biết giá trị của thỏa thuận vừa ký kết. Ngoài ra PVEP bày tỏ hy vọng hợp tác với Murphy Oil sẽ giúp phát triển những giếng dầu cỡ nhỏ một cách hữu hiệu hơn trong tình hình giá dầu xuống thấp.

Murphy Oil cũng có những dự án đầu tư vào một số lô khác ngoài khơi Việt Nam.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Comments

comments