Qua tiến hành xem xét, nhận thấy vi phạm chưa đến mức buộc thôi việc, UBND huyện Đức Phổ đã xử lý kỷ luật ông Lý với mức cảnh cáo; đồng thời thuyên chuyển ông Lý sang làm chuyên viên của một bộ phận khác ở cùng huyện. Đến thời điểm này, trong hồ sơ mà huyện đang lưu giữ thì bằng cấp chuyên môn cao nhất của ông Lý là trung cấp.

“Ông Nguyễn Văn Lý là em ruột của một trưởng phòng của huyện. Nếu như không tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức thì ông Lý cũng chưa bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả.

Bởi lẽ không riêng gì ông Lý mà bất cứ cán bộ ở huyện sau khi tham gia kỳ thi này, bằng cấp của họ sẽ được gửi vào tận các trường đã tốt nghiệp để đối chiếu và kiểm tra lại”, ông Em nói.

Nguồn: Một Thế Giới