SBTN Úc Châu tưởng niệm 3 năm ngày mất của cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng

Tưởng niệm Việt DzÅ©ng (1958 – 2013): Một người anh hùng của đất Việt, một người ca nhạc sÄ© tài ba, một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho toàn thể đồng bào trong nước.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Comments

comments