‘Tài tình, sáng suốt’ nuốt cả nhân bản, liêm sỉ

Ai đó đột nhiên cất tiếng, hát rất to những bài hát mừng Giáng sinh cả bằng tiếng Đức lẫn tiếng Anh. Nhiều người trong đơn vị của ông Quinton phụ họa… sau đó thì lính tráng cả hai bên cùng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau…
(Visited 15 times, 1 visits today)

Comments

comments