Thủ tướng Lâm Toàn tuyên bố chiến lược đầu tư 10 tỷ Đài tệ trong 4 năm phòng chống ma túy cho thế hệ mới

Ngày 11/5 Thủ tướng Lâm Toàn đích thân dự buổi họp báo tuyên bố quyết tâm của chính phủ đưa ra chiến lược phòng chống ma túy cho thế hệ mới. Ông Lâm Toàn cho biết, chính phủ sẽ lật ngược tư duy truyền thống trong hành động chống ma túy, mà thay đổi bằng chiến lược lấy “người” làm trung tâm phòng chống, dự kiến trong 4 năm đầu tư kinh phí 10 tỷ Đài tệ để thành lập kho dữ liệu chống ma túy; nâng cao mức độ bao phủ điều trị cơn nghiện, ở các miền Bắc, Trung, Nam và Đông bộ thành lập Trung tâm điều trị cơn nghiện;  sử dụng biện pháp một người phụ trách quản lý từng trường hợp; nâng cao năng lượng kiểm soát và giám định, mua thêm các thiết bị có liên quan. Thủ tướng Lâm Toàn cho biết, chính phủ sẽ không giới hạn về nguồn kinh phí đầu tư vào chiến lược, chỉ cần cứu sống một người nghiện ma túy được làm lại cuộc đời, đều rất đáng giá.
 
Chính phủ đã chú trọng đến vấn đề lạm dụng bừa bãi ma túy và thuốc nghiện, ngày 11/5 Bộ Pháp vụ, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế và Phúc lợi cùng đến báo cáo về chính sách và chiến lược phòng chống ma túy, Thủ tướng Lâm Toàn cho biết, năm ngoái Đài Loan đã bắt được số lượng người dính líu vụ ma túy lên tới 60.000 người, trong đó có 27.000 người chấp hành án tù, phạm tội ma túy vẫn là một trong những hình thái phạm tội chủ yếu của Đài Loan.
 
Ông Lâm Toàn cho biết, các bộ ngành sẽ từ 4 khía cạnh tăng cường phòng chống ma túy, đề nghị Bộ Pháp vụ trong vòng 1 tháng đề xuất cương lĩnh chống ma túy.
 
Ông Lâm Toàn cho biết: “Công việc đầu tiên của chúng tôi là cường hóa công tác phòng chống ma túy tại nhà trường, chúng tôi hy vọng lật ngược lại cách làm cũ, để tạo nên thành tích, các chủ quản hành chính trong nhà trường sẽ chủ động trong việc phát hiện, tìm ra người có tiềm năng chích ma túy; thứ hai, chúng tôi hy vọng nhà trường đưa nơi tụ họp của học sinh kết hợp công tác phòng chống với cơ quan cảnh sát; thứ ba, một khi học sinh dính líu với ma túy, chúng tôi cần có chuyên viên phụ đạo, chuyên viên phụ đạo phải là một người phụ trách theo dõi và phụ đạo cho một trường hợp riêng biệt.”
 
                                                           Minh Hà
(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments

comments