Thủ tướng Phúc dự hội nghị Lan Thương-Mekong do Campuchia-TQ chủ tọa

Cuộc họp do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ tọa, với sự tham dự của các thủ tướng Việt Nam, Lào, Thái Lan và Phó Tổng thống Myanmar
(Visited 21 times, 1 visits today)

Comments

comments