Tìm dinh thự để bảo vệ an toàn cho Thủ tướng.

Dinh thự Kim Hoa của Thủ tướng ở Đài bắc được mở cửa cho dân chúng tham quan vào thời cựu Thủ tướng Mao Trị Quốc, và như vậy “ Dinh thự Kim Hoa” trở thành nơi tụ tập của giới doanh nghiệp xã hội; do đó hiện nay Thủ tướng Lâm Toàn vẫn ở tại nhà riêng của mình. Hôm trước, Tổng thống Thái Anh Văn chỉ thị, nhằm kiến lập chế độ, nên tìm dinh thự cho Thủ tướng vào ở.
 
Ngày 4/4 Từ Quốc Dũng phát ngôn viên viện Hành chính cho biết, nếu như thu hồi dinh thự Kim Hoa thì sẽ phải đối mặt với vấn đề hợp đồng, mà dinh thự hiện có thì hơi nhỏ, không thể chứa nổi tất cả các nhân viên an ninh và xe, do đó đang tìm địa điểm thích hợp.
 
“ Ngôi dinh thự tại đường Tế Nam vốn là dinh thực của Thủ tướng, ngôi dinh thự này nhỏ quá chỉ đủ cho gia đình Thủ tướng vào ở, nhân viên an ninh thì không có chỗ, nơi đây chỉ để được 3 chiếc xe, nên không tiện cho việc giữ an toàn cho Thủ tướng. Do đó chúng tôi hy vọng xây dựng chế độ lâu dài của quốc gia, giao cho Sở Tài sản quốc gia tìm kiếm xem dinh thự nào thích hợp nhất cho Thủ tướng.”  Từ Quốc Dũng nói.
 
Ông Từ Quốc Dũng cho biết thêm, Thủ tướng Lâm Toàn không có ý kiến gì về việc dọn vào dinh thự ở, tất cả đều do đơn vị hữu quan sắp xếp an bài.
 
Tố Kim
(Visited 9 times, 1 visits today)

Comments

comments