Tinh giảm biên chế: “Cần quyết tâm làm”

“Bộ máy chính quyền Việt Nam hiện quá cồng kềnh gây nhiều trở ngại, lãng phí cho công việc Nhà nước phải được tinh gọn và một giải pháp quan trọng là giám sát quyền lực.”
(Visited 9 times, 1 visits today)

Comments

comments