Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi ngưng hành động tẩy chay dự án phát triển cơ sở hạ tầng được xem xét thực tế

Sáng ngày 11/5 Tổng thống Thái Anh Văn đăng tải bài viết trên Facebook cho biết, về kế hoạch của dự án phát triển cơ sở hạ tầng có thể tiến tới việc thảo luận tập trung, nhưng Viện Lập pháp nên phản hồi với lòng mong đợi của nhân dân và đáp ứng nhu cầu kiến thiết của địa phương, hãy ngưng lại hành động tẩy chay phi lý tính này, để nhanh chóng đi vào giai đoạn xem xét thực tế.
 
Ngày 11/5 Ủy ban Kinh tế ở Viện Lập pháp thẩm tra bản thảo về Luật quy định đặc biệt đối với dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nhà lập pháp thuộc các chính đảng một lần nữa bùng phát xung đột xô đẩy nghiêm trọng, buộc chủ tịch hội đồng tuyên bố ngưng lại hội nghị thương thảo.
 
Sáng ngày 11/5 Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh trên Facebook rằng, ngày 10/5 nhiều thủ trưởng theo Đảng Dân Tiến đang cầm quyền ở các huyện và thành phố đã liên tục bày tỏ ý muốn giành được quyền lợi trong dự án. Từ việc này cho thấy trong lĩnh vực kiến thiết đất nước không phân biệt màu sắc, trong sự tiến bộ không phân biệt đảng phái, tin tưởng đây là những sự thỏa thuận chung của nhiều thủ trưởng ở địa phương.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cho biết,trong lúc đem lại sự thay đổi mang tính kết cấu, thì đồng thời đúng như lời nhấn mạnh của Thủ tướng Lâm Toàn, “Chính phủ chắc chắn giữ ổn định tài chính, tuyệt đối không xảy ra vấn đề để con cháu thừa hưởng nợ nần, chúng ta chỉ để lại cơ sở kiến thiết cho con cháu, đem niềm hy vọng lưu lại cho con cháu.”
 
Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, dự án phát triển cơ sở hạ tầng đã bắt đầu ngay từ khi Đảng Dân Tiến còn trong thời kỳ là chính đảng đối lập, đã có chuyên gia cố vấn phác họa một viễn cảnh và phương hướng lâu dài cho Đài Loan, trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng sẽ đưa các cơ sở kiến thiết đang bị lùi bước được bổ sung tăng cường, trở thành một nền tảng vững chắc thúc đẩy quốc gia hướng tới một thời đại tiến bộ và vững mạnh.
 
                                                             Minh Hà
(Visited 24 times, 1 visits today)

Comments

comments