Tổng thống đề xuất 3 hình thức mới giữa hai bờ eo biển, Uỷ ban Trung hoa lục địa: Sáng tạo tư duy mới thay thế hình thức bạo lực

    Trước đây trong một lần tiếp nhận phỏng vấn, tổng thống Thái Anh Văn đã đề xuất 3 hình thức mới giữa hai bờ eo biển, đó là Tình thế mới, Câu hỏi mới và Mô thức mới. Sáng ngày 5/5 trong khi tham gia Hội thảo 30 năm mối giao lưu giữa hai bờ eo biển được tổ chức tại Trường đại học Chính trị, ông Lâm Chính Nghĩa, phó chủ nhiệm Uỷ Ban Trung hoa lục địa đã cho biết, “Tìm điểm tương đồng trong sự sai biệt” luôn là mục tiêu chung của các thời đại chính phủ. và cũng tin rằng đây cũng là điểm chung trong mối giao lưu giữa hai bờ eo biển, chính phủ Trung hoa dân quốc luôn hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bờ eo biển mang tính cùng cân nhắc suy nghĩ chín chắn, thông qua trí tuệ và tư duy sáng tạo, thay thế những lời nói mang tính khiêu khích hoặc như đối đãi nhau bằng những nắm đấm thô bạo.
 
    Ông Lâm Chính Nghĩa cho thấy, đối diện với thế cục mới về sự biến động giữa hai bờ eo biển và khu vực, Uỷ Ban trung hoa lục địa cho rằng cùng hiểu nhau, tôn trọng nhau, hình đẳng trong thương thảo và đối thoại, mới có thể giải quyết vấn đề và kiến lập mấu chốt quan trọng nhất trong sự tin tưởng lẫn nhau, mối giao lưu giữa hai bên nên lấy người dân làm điều chủ yếu, đem lợi ích của người dân đặt lên cao nhất.
 
    Ông Lâm Chính Nghĩa nói: “Cho nên, tìm điểm tương đồng trong sự sai biệt, trở thành câu nói chung của chính phủ trong mọi thời đại, tôi tin rằng đây cũng là câu nói chung giữa hai bờ eo biển.”
 
    Ông Lâm Chính Nghĩa biểu thị, cơ chế thương thảo giữa chính phủ hai bờ eo biển luôn tồn tại, sự qua lại của các quan chức giữa hai bên vẫn đang được tiếp diễn, nhân viên của Uỷ Ban Trung hoa lục địa vẫn sang Trung Quốc đại lục, nhân viên của Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc vẫn sang Đài Loan, chỉ là chúng ta không tiến hành bất cứ một báo cáo nào cho mọi người cùng biết, tuy nhiên số lượng không nhiều và cấp bực quan chức qua lại cũng thấp hơn trước kia.
 
Bích Ngân
(Visited 6 times, 1 visits today)

Comments

comments