Trần Kiến Nhân : Sẽ cố gắng đưa 3 công ước nhân quyền cốt lõi của Liên Hiệp Quốc chuyển hóa vào pháp luật trong

Hội nghị báo cáo quốc tế trong cuộc báo cáo quốc gia lần 2 về Công ước Quốc tế quyền dân sự và chính trị (ICCPR) được khai mạc tại Đài Bắc vào ngày 16/1, phát biểu tại lễ khai mạc, phó tổng thống Trần Kiến Nhân cho biết, “ICCPR” được thực thi từ năm 2009 cho đến nay, quan niệm về nhân quyền và sự phát triển của Đài Loan đã tiến về phía trước, những nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy bảo vệ nhân quyền tuy có tiến bộ và thành quả nhất định, nhưng vẫn không chưa hài lòng, vì vậy chính phủ mới đề xuất hội nghị báo cáo quốc gia lần 2, xem lại tình hình nhân quyền sau báo cáo lần thứ nhất.
 
Đối với tình trạng pháp luận trong nước về 9 công ước nhân quyền cốt lõi của Liên Hiệp Quốc, phó tổng thống cho biết, “Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc” có hiệu lực vào năm 1971, trong nhiều năm nay, với phương thức luật thi hành, “Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị”, “Công ước quốc tế về quyền kinh tế xã hội và văn hóa”, “Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ”, “Công ước về quyền trẻ em”, “Công ước về quyền của người khuyết tật” đều được chuyển hóa vào pháp luật trong nước, nhưng còn có 3 công ước vẫn đang còn nỗ lực.
 
Phó tổng thống Trần Kiến Nhân nói : Hiện nay còn có “Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác”, “Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên gia đình của họ”, “Công ước bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích”, chưa được chuyển hóa vào pháp luật trong nước, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
 
Năm 2009, Đài Loan thực thi Công ước Quốc tế quyền dân sự và chính trị, năm 2010, thành lập Ủy ban cố vấn nhân quyền thuộc phủ tổng thống, năm 2012, căn cứ theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, đưa ra báo cáo nhân quyền quốc gia lần thứ nhất, năm 2013 bắt đầu đánh giá quốc tế.Năm 2017, phát biểu báo cáo lần 2, từ ngày 16/1, liên tục 3 ngày tổ chức hội nghị đánh giá quốc tế, dự tính sẽ tổ chức buổi công bố về kết luận vào ngày 20/1.
 
Lệ Phương

(Visited 8 times, 1 visits today)

Comments

comments