Trung Quốc lo ngại chuyến thăm Ấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Trung Quốc cho siết chặt an ninh tại khu vực biên giới Tây Tạng nhằm phòng ngừa nguy cơ khủng bố và ly khai.

Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc loan tin này hôm nay, nêu rõ biện pháp được đưa ra sau khi Bắc Kinh vừa qua kêu gọi New Dehli tránh làm phức tạp tranh chấp giữa hai phía khi lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đến thăm một khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Bắc Kinh luôn cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một lãnh đạo tinh thần ly khai nguy hiểm; trong khi đó vị khôi nguyên Nobel Hòa bình này thì cho rằng ông chỉ muốn quyền tự trị thực sự cho vùng Tây Tạng. Đây là nơi mà ông phải rời bỏ để sang sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 đến nay.

Các tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng chính quyền Bắc Kinh chà đạp quyền tự do tôn giáo cũng như truyền thống văn hóa của người dân Tây Tạng sau khi quân đội Trung Quốc tiến chiếm vùng đất này vào năm 1950.

Vào năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ từng có một cuộc chiến ngắn với nhau vì tranh chấp biên giới.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments

comments