TT Trump phủ nhận việc cho tác giả Wolff được tiếp cận

Tổng thống Hoa Kỳ phủ nhận việc cho phép ông Michael Wolff được tiếp cận Tòa Bạch Ốc. Ông Wolff là tác giả của cuốn sách miêu tả một năm đầu nhiều xáo trộn của tổng thống.
(Visited 13 times, 1 visits today)

Comments

comments