Từ vụ Đắk Nông: Nghiêm mà không minh chỉ là bạo ngược

Không có “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” thì có xảy ra chuyện “giao” đất, “giao” rừng một cách tùy tiện đẩy nhiều cá nhân và nhiều gia đình vào tuyệt lộ hay không? Nếu tam quyền phân lập, có sự tách biệt rạch ròi giữa…
(Visited 32 times, 1 visits today)

Comments

comments