Viện lập pháp thông qua vòng 3, binh sĩ tự nguyện trong 1 năm bị ghi 3 lần kỷ luật nặng sẽ cho giải ngũ

    Nhằm kiện toàn chế độ phục vụ quân đội dành cho người lính tự nguyện, nâng cao cơ chế khảo hạch các binh lính tự nguyện phục vụ trong quân đội, ngày 14/4 kỳ họp tại Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 Dự thảo sửa đổi Điều lệ phục dịch quân đội của người lính tự nguyện, tăng thêm quy định, nếu trong vòng 1 năm mà bị ghi 3 lần kỷ luật nặng thì sẽ cho giải ngũ.
 
    Uỷ viên lập pháp Vương Định Vũ, người tham gia dự thảo sửa đổi cho biết: “Bị ghi 3 lần kỷ luật nặng thì sẽ cho giải ngũ, điều này cũng gần giống như một gia pháp dành cho các binh sĩ có biểu hiện không tốt trong quân đội, đây là một phương pháp xử phạt hành chính, hiện nay trong luật sẽ được ghi rõ trong tình huống nào người lính đó sẽ bị cho giải ngũ.”
 
    Ngoài ra, nhằm phối hợp với quy định của Luật bình đẳng giới, Điều văn được thông qua trong vòng 3 lần này cũng nới lỏng quy định tạm nghỉ việc không lương để nuôi dưỡng con cái từ 0 đến 3 tuổi, lính tự nguyện nhập ngũ chỉ cần phục vụ trong quân đội 6 tháng trở lên thì sẽ được áp dụng quy định này, thay vì trước kia là phải làm tròn 1 năm trở lên.
 
Bích Ngân
(Visited 9 times, 1 visits today)

Comments

comments