VN-TQ thỏa thuận 'kiểm soát bất đồng' Biển Đông

Hai bên cam kết ‘kiểm soát bất đồng và tăng cường hợp tác’ trong vấn đề Biển Đông, thông cáo chung được đưa ra trong chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments

comments